HOME WIFI

WIFI ỐP TƯỜNG

WIFI GẮN TRẦN

WIFI NGOÀI TRỜI

BỘ THU - PHÁT SÓNG WIFI

QUẢN LÝ AP - FIREWALL

ROUTER - CÂN BẰNG TẢI

Router Ruijie Reyee 5 Ports POE RG-EG105G-P v2

3,720,000 2,080,000

Router Ruijie Reyee RG-EG105G V2

3,150,000 1,950,000

Router Ruijie Reyee RG-EG210G-E

8,100,000 3,700,000

Router Ruijie Reyee RG-EG210G-P

4,280,000 2,800,000

Router Ruijie Reyee RG-EG305GH-P-E

5,000,000 4,200,000

ROUTER RUIJIE RG-EG105G-P-V3

Liên hệ để được giá tốt nhất

ROUTER RUIJIE RG-EG105G-V3

Liên hệ để được giá tốt nhất

Router Ruijie RG-EG209GS

3,200,000 2,200,000

ROUTER RUIJIE RG-EG210G-P-V3

Liên hệ để được giá tốt nhất

Router Ruijie RG-EG310GH-E

6,300,000 4,250,000

Router Ruijie RG-EG310GH-P-E

6,800,000 4,500,000

Router Ruijie RG-NBR6120-E

Liên hệ để được giá tốt nhất

Router Ruijie RG-NBR6205-E

Liên hệ để được giá tốt nhất

Router Ruijie RG-NBR6210-E

Liên hệ để được giá tốt nhất

Router Ruijie RG-NBR6215-E

Liên hệ để được giá tốt nhất

Router Wifi Ruijie RG-EG105GW(T)

3,600,000 1,820,000

Router Wifi6 Ruijie RG-EG105GW-X

4,900,000 2,950,000

SWITCH

Cloud Managed Giga POE Switch Ruijie RG-ES205GC-P

2,350,000 1,580,000

Cloud Managed Giga POE Switch Ruijie RG-ES206GC-P

2,550,000 1,780,000

Smart Managed Switch 24 Giga Ruijie RG-ES224GC-V2

5,300,000 3,200,000

SWITCH GIGA POE RG-ES110GDS-P

4,067,000 2,820,000

SWITCH GIGA POE RUIJIE RG-ES206GS-P

2,950,000 1,620,000

SWITCH GIGA POE RUIJIE RG-ES218GC-P

7,200,000 4,350,000

SWITCH GIGA POE RUIJIE RG-ES226GC-P

9,500,000 6,200,000

SWITCH GIGA POE RUIJIE RG-NBS3100-48GT4SFP-P

2,345,000 1,420,000

SWITCH GIGA POE RUIJIE RG-NBS3200-24GT4XS-P

32,000,000 12,800,000

SWITCH GIGA POE RUIJIE RG-NBS3200-48GT4XS-P

36,200,000 16,280,000

SWITCH GIGA POE RUIJIE RG-NBS5100-24GT4SFP-P

24,490,000 11,320,000

SWITCH GIGA POE RUIJIE RG-NBS5200-24GT4XS-P

31,900,000 15,820,000

SWITCH GIGA POE+ RUIJIE RG-ES210GS-P

4,820,000 2,580,000

SWITCH GIGA RUIJIE RG-ES105GD

930,000 550,000

SWITCH GIGA RUIJIE RG-ES108GD

1,160,000 650,000

SWITCH GIGA RUIJIE RG-ES116G

2,250,000 1,480,000

SWITCH GIGA RUIJIE RG-ES124GD

3,580,000 2,320,000

SWITCH GIGA RUIJIE RG-ES208GC

1,550,000 850,000

SWITCH GIGA RUIJIE RG-NBS5100-24GT4SFP

12,430,000 6,250,000

SWITCH GIGA RUIJIE RG-NBS5100-48GT4SFP

23,060,000 10,800,000

SWITCH GIGA RUIJIE RG-NBS5200-24GT4XS

20,000,000 10,800,000

SWITCH GIGA RUIJIE RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS

42,110,000 22,100,000

SWITCH GIGA RUIJIE RG-NBS5200-48GT4XS

36,000,000 19,200,000

SWITCH POE GIGA RUIJIE RG-ES118GS-P

6,480,000 3,280,000

SWITCH POE RUIJIE RG-ES106D-P V2

1,420,000 880,000

SWITCH POE RUIJIE RG-ES106F-P

880,000 680,000

SWITCH POE RUIJIE RG-ES110D-P

2,580,000 1,420,000

SWITCH POE RUIJIE RG-ES118S-LP

5,620,000 3,020,000

SWITCH POE RUIJIE RG-ES126S-LP V2

6,700,000 3,950,000

SWITCH POE RUIJIE RG-ES126S-P V2

7,350,000 4,820,000

Switch POE Ruijie RG-ES210GC-LP

4,600,000 2,300,000

SWITCH POE RUIJIE RG-ES220GS-P

11,000,000 6,200,000

SWITCH POE RUIJIE RG-ES228GS-P

13,400,000 7,800,000

Switch POE RUIJJIE RG-ES209GC-P

4,500,000 2,250,000

SWITCH RUIJIE GIGA RG-ES216GC-V2

3,850,000 2,350,000

Switch Ruijie RG-ES05

450,000 210,000

Switch Ruijie RG-ES05G

620,000 380,000

SWITCH RUIJIE RG-ES05G-L

370,000 280,000

Switch Ruijie RG-ES08

580,000 320,000

SWITCH RUIJIE RG-ES08F

370,000 250,000

Switch Ruijie RG-ES08G

950,000 620,000

SWITCH RUIJIE RG-ES08G-L

680,000 420,000

SWITCH RUIJIE RG-ES205GC

1,350,000 780,000

Switch Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP/ RG-NBS3100-24GT4SFP-P

Liên hệ để được giá tốt nhất

Switch Ruijie RG-NBS3100-8GT2SFP/ RG-NBS3100-8GT2SFP-P

Liên hệ để được giá tốt nhất

SWITCH RUIJJIE RG-ES05F

212,000 150,000
Ruijie-Reyee Banner_sieuthicamerahanoi.jpg